جستجو در گوگل: رفتارشناسی کاربر

جستجو در گوگل: رفتارشناسی کاربر

در نوشته‌های قبلی نحوه‌ی عملکرد گوگل را شرح دادیم. در این نوشته به نحوه‌ی رفتار کاربر به‌هنگام جستجو خواهیم پرداخت. قبلاً اشاره شد که باید محتوای خود را برای کاربر خلق کنید و نه برای موتور جستجو. یکی از مهم‌ترین اِلِمان‌های ایجاد یک استراتژی مارکتینگ آنلاین بر مبنای سئو همدردی با کاربر یا مخاطب است. وقتی مخاطب و هدف خود را مشخص کنید بهتر می‌توانید به مخاطب دسترسی پیدا کنید و او را حفظ کنید. ابتدا به انواع رفتار کاربر در موتور جستجو می‌پردازیم: بیشتر بخوانید