امین مدی

کتاب های ترجمه شده:
پدرخوانده (انتشارات کتاب آمه)
سرگیجه (انتشارات اختران)

در دست چاپ:
محاکمه اندرسون ویل (نشر نی)
مارکس و آزادی (نشر ققنوس)

مترجم حوزه سینما و جامعه شناسی، متخصص سئو، روایت‌گر برند، نویسنده خلاق، گیمر، متخصص دیجیتال مارکتینگ.


LinkedIn
InstagramGoodreads